információk a cserkészethezMi a Magyar Cserkészet?


A cserkészet nem szórakoztató, hanem nevelési intézmény. A cserkészet célja egészséges testi, szellemi és jellembeli életfelfogás kialakítása keresztény-erkölcsi alapon. A jellemnevelésen kívül még célja a magyar öntudat fejlesztése is. A cserkészet az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA neveli cserkészeit. A cserkészmunka lényege a "Cserkésztörvények"-ben legjobb tudása szerint próbál élni. A törvények nem tiltó jellegűek, hanem biztatják cserkészeinket a helyes magatartásra. A vezetők is természetesen ezen törvények szellemében vezetik a reábízott cserkészeket, mivel "A vezetés elsősorban példa" (Teleki)

A Cserkész Próbarendszer


A cserkészet célja a jellemnevelés, ennek eszköze a próbarendszer. A próbarendszer alapjai a Biblia, magyar kultúra, a cserkésztörvények és az általános gyakorlati cserkészanyag. Cserkészetünk az egész emberre tart igényt, így az általános emberi fejlődést követi: tanul, helyt áll, térít-szolgál. Tárgykörei: jellemnevelés, cserkésztudás, embertársak szolgálata, magyarságismeret és testi teljesítmény. A cserkészeket "játszva tanítjuk", így nem feltűnő részükre a nevelés. Kézzelfogható tulajdonságokat próbálunk elsajátítani cserkészeinkkel, például az őszinteséget, pontosságot, udvariasságot, segítőkészséget, megbízhatóságot, állóképességet, megbocsátást és becsületességet. Minden foglalkozás a jellemnevelési célt szolgálja. A kinti természetben való foglalkozásokon keresztül érjük el a legeredményesebb nevelési hatást.

Az Őrsi Rendszer


A cserkészmódszer egy másik jelentős része az őrsi rendszer. Az őrs egy 4-6 cserkészből álló kis csoport, egy képzett tizen éves cserkész vezetésével. Az őrsi egységben való működésen keresztül megtanulják cserkészeink, hogyan kell egy társadalmi egységben működni. Megtanulják a felelősség fogalmát, az alkalmazkodást, az egymás segítséget, és a közös cél elérésében való egyéni lemondást. Ezzel a társadalom hasznos tagjaivá válnak. Az örsi egységen belül egy fiatal vezeti a fiatalabbakat, tehát ez biztosítja a játszva tanulást is.

Vezetőink


A Külföldi Magyar Cserkészszövetség vezetőinek majdnem 100%-a már külföldön született. Valamennyi vezetőnk önként, fizetés nélkül vállalja a munkát. Hozzávetőleges számítás szerint átlag évi negyven napot áldoznak a cserkészetre, fizetik a tagdíjat, a cserkészkedéssel járó költségeket, egyenruhát. Jutalmuk a jól végzett munka tudata. A cserkészvezető szilárdan hisz a cserkészeszmény diadalában, hisz a kevesek összefogó erejében, szolgálni akar, EGYÉNISÉG és EGYÉNISÉGEKET NEVEL, szembe mer szállni a rosszal. A cserkészvezető a cserkészpróbák és a cserkésztörvények megvalósítására törekszik úgy a saját életében, mint a reábízott cserkészeknek életében is.

Ki Lehet Cserkész?


Magyar cserkész csak magyarul beszélő, ötödik életévet betöltött fiú vagy leány lehet, aki önkéntesen elfogadja és aláveti magát a cserkészeszményeknek, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség szabályainak és intézkedéseinek. Természetesen, aki vallásellenes vagy Istentagadó, az magyar cserkész nem lehet.
A szülőket is szívesen látjuk a segitő csoportokban, szülői közösségekben.
Felnőtt cserkész munkára azokat várjuk, akik céljainkat és feltételeinket elfogadják.


© 2006 - 81cscs: Stuttgarti 81-es sz. Dobó István cserkész csoport.